Shoqeria “LU-NA” sh.p.k eshte themeluar si shoqeri me vendim gjykate te Rrethit te Tiranes nr.28267 date 18.09.2002 dhe me numer identifkimi te personit te tatueshem K31412087P.

Administratori i shoqerise z.Bilbil RAKIPI.

Cel.+355 692089127 | Tel, +355 44314929 | E –mail: bilbilrakipi@yahoo.com

Administratori i shoqerise z.Bilbil RAKIPI eshte i pajisur me Certifikate e Kompetences Profesioanle ne Transportin rrugor brenda vendit Nr.0510 date 23/07/2015, Nderkombetar Nr.0512 date 23/07/2015.

Shoqeria “LU-NA“sh.p.k ka nje eksperience prej 16 vjetesh ne transportin rrugor te udhetareve.

Fale experiences te perfituar ne vite dhe investimeve te vazhdueshme ne automjete, makineri dhe pajisje, burime njerezore ka zgjeruar aktivitetin e saj ne Transportin nderkombetar te udhetareve, Sherbimin e transportit ne linjat e rregullta derqytetese te udhetareve si dhe Sherbimin e rregullt te specializuar shtepi – pune te punonjesve dhe shtepi – institucion arsimor te nxenesve dhe studenteve.

https://luna.al/wp-content/uploads/2019/03/logo_madhe-1.png

FLOTA JONË

Shoqeria “LU-NA“sh.p.k aktualisht ka ne zoterim  65 automjete te llojeve autobus dhe minibus me vit prodhimi 2000 e ne vijim :

 • Te gjithe automjetet jane te certifikuar sipas licencave dhe te pajisur me te gjithe dokumentacionin e duhur per transport te udhetareve.
 • Jane te pajisur me certifikaten e kontrollit teknik peroidik.
 • Jane te pajisur me certifikaten e plotesimit te kushtevete te komoditetit per transportin e udhetareve.
 • Jane te pajisur me certifikaten e kryerjes se operacionit teknik ( Tahografi )
 • Jane te pajisur me police sigurimi te detyrueshem te mbajteseve te mjeteve motorrike per pergjegjesine ndaj paleve te treta.
 • Jane te pajisur me police per sigurimin e pasgjereve ne sektorin e transportit.
 • Me ajer te kondicionuar, GPS dhe kamera sigurie.
https://luna.al/wp-content/uploads/2019/03/bus_4-1190x640.jpg
https://luna.al/wp-content/uploads/2019/03/bus_3-2-1280x640.jpg
Our team
Our office

Shoqeria “LU-NA“sh.p.k eshte licencuar nga Bashkia Tirane per  :

 • Transport per sherbime te rregullta te specializuara punonjes/nxenes. Licenca Nr.39098/1 date 26.10.2017.

Ne baze te kontratave te lidhura me kompani te vendit dhe te huaja si dhe me subjekte te ndryshme private kryejme sherbimin e transportit te punonjesve nga shtepia ne vendet e punes si dhe te nxenesve dhe studenteve per ne insitucionet arsimore.

Gjithsej jane  lidhur 10 kontrata transport punonjes dhe 6 kontrata transport nxenesish dhe studentesh.

Licencuar nga Bashkia Tirane ne vitet 2007 – 2016 dhe qe nga viti 2017 Ministria e Transportit dhe Infrastruktures per sherbimet :

 • Per kryerjen e sherbimeve te rregullta nderqytetese te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit per linjat:
 1. Tirane – Rinas ( Aeoroport) – Tirane . Licenca Nr.01, date 04.01.2017
 2. Tirane – Lezhe – Tirane . Licenca Nr.14, date 04.01.2017.
 3. Tirane – Lac – Tirane . Licenca Nr.15, date 04.01.2017
 4. Tirane – Fushe Kruje – Tirane. Licenca Nr.16, date 04.01.2017

SIGURIA DHE SHËNDETIPolitikat Tona

Angazhimi yne per Sigurine dhe Shendetin shtrihet pertej fajleve. Ne jemi te perkushtuar ne arritjen e standarteve me te larta te sigurise dhe shendetit si dhe praktikave mjedisore.

LU – NA ka nje politike mbi Shendetin, Sigurine dhe Zhvillimin e Qendrueshem (HSE & SD) dhe Sistemin e Menaxhimit e cila zbatohet ne te gjithe sektoret e saj.

Ne ruajme dhe zhvillojme nje kulture komunikimi te pershtatshme, te drejteperdrjete dhe personal, i cili inkurajon edukimin dhe trajnimin e vazhdueshem dhe zhvillimin profesional ne cdo nivel.

Kemi nje strategji Menaxhimi te shendetit e cila mbulon nje game te gjere te shendetit per gjithe stafin dhe punonjesit tane.

https://luna.al/wp-content/uploads/2017/03/service_4.jpg
https://luna.al/wp-content/uploads/2017/03/service_2.jpg
https://luna.al/wp-content/uploads/2017/03/service_3.jpg
https://luna.al/wp-content/uploads/2017/04/service_5.jpg

MIQ ME NATYRËNMjedisi

LU – NA eshte e vetedijshme per ndikimin qe ka transporti ne mjedisin tone.

Politikat tona jane:

 • Mbrojtja e mjedisit dhe parandalimi i ndotjeve.
 • Investimi ne blerjen e autobuseve te rinj dhe kryerja e sherbimeve periodike te tyre.
2015: 45,923km
2016: 112,760km
2017: 345,160km

SUKSESI YNËCilësia e Shërbimeve

Sistemi i menaxhimit te cilesise se sherbimit perfshin te gjitha fazat e transportit te udhetareve.

Ndjekim nje proces standart per kontrollin e cilesise:

 • Zbatimi i rregullores nga drejtuesit e mjeteve.
 • Vendosja e standarteve specifike ne realizimin e sherbimit.
 • Zbatimi i kodit te sjelljes nga te gjithe drejtuesit e mjeteve dhe punonjesit.
 • Mbledhja e te dhenave dhe raportimi i tyre.
 • Perfomanca e drejtueseve dhe punonjesve.
 • Kontrolli dhe trajnime per njohurite ( legjislacione, rregullore etj ) mbi drejtuesit e mjeteve dhe punonjesit.
 • Motivimi i punonjesve.