Rreth Nesh

Rreth nesh

Historia jone

Shoqeria “LU-NA” sh.p.k eshte themeluar si shoqeri me vendim gjykate te Rrethit te Tiranes nr.28267 date 18.09.2002 dhe me numer identifkimi te personit te tatueshem K31412087P. Administratori i shoqerise z.Bilbil RAKIPI. Cel.+355 692089127 | Tel, +355 44314929 | E –mail: bilbilrakipi@yahoo.com Administratori i shoqerise z.Bilbil RAKIPI eshte i pajisur me Certifikate e Kompetences Profesioanle ne Transportin rrugor brenda vendit Nr.0510 date 23/07/2015, Nderkombetar Nr.0512 date 23/07/2015. Shoqeria “LU-NA“sh.p.k ka nje eksperience prej 16 vjetesh ne transportin rrugor te udhetareve. Fale experiences te perfituar ne vite dhe investimeve te vazhdueshme ne automjete, makineri dhe pajisje, burime njerezore ka zgjeruar aktivitetin e saj ne Transportin nderkombetar te udhetareve, Sherbimin e transportit ne linjat e rregullta derqytetese te udhetareve si dhe Sherbimin e rregullt te specializuar shtepi – pune te punonjesve dhe shtepi – institucion arsimor te nxenesve dhe studenteve.

Misioni yne

Besimi, korrektësia dhe cilësia e shërbimit janë pikat kyce mbi të cilat ndërtohet suksesi ynë. LU-NA sh.p.k është një shoqëri transporti e krijuar në vitin 2002, në shërbim të transportit ndërqytetas si dhe nderkombetar të udhetareve. Shoqëria jonë ofron mjete transporti për linja brenda dhe jashtë Shqipërisë. Eksperienca jonë disa vjecare në shërbim të transportit, ka fituar besimin e shumë kompanive, bizneseve, shkollave, ekipeve të futbollit, agjensive turistike, grupeve shoqërore, familjeve dhe individëve të cilët bashkëpunojnë me ne për qëllimet e tyre specifike në transport.