Rreth Nesh

Rreth nesh

Historia jone

Shoqëria “LU-NA” sh.p.k është themeluar si shoqëri me vendim gjykate të rrethit të Tiranës nr.28267, datë 18.09.2002 dhe me numër identifikimi të personit të tatueshëm K31412087P. Administratori i shoqërisë është Z.Bilbil RAKIPI. Me nr. Cel.+355 692089127 | Tel, +355 44314929 | E –mail: bilbilrakipi@yahoo.com. Administratori i shoqërisë, Z.Bilbil RAKIPI është i pajisur me certifikatën e Kompetencës Profesionale në transportin rrugor brenda vendit, Nr.0510 datë 23/07/2015, Ndërkombëtar Nr.0512, datë 23/07/2015. Shoqëria “LUNA’’ sh.p.k ka një eksperiencë mbi 15 vjeçare në transportin rrugor të udhëtarëve. Falë experiencës të përfituar në vite dhe investimeve të vazhdueshme në automjete, makineri, pajisje dhe burime njerëzore, ka zgjeruar aktivitetin e saj në transportin ndërkombëtar të udhëtarëve, shërbimin e transportit në linjat e rregullta nderqytetase të udhëtarëve, si dhe shërbimin e rregullt të specializuar shtëpi – punë të punonjësve dhe shtëpi – institucion arsimor, të nxënësve dhe studentëve.

Misioni yne

Besimi, korrektësia dhe cilësia e shërbimit janë pikat kyçe mbi të cilat ndërtohet suksesi ynë. LU-NA sh.p.k është një shoqëri transporti e krijuar në vitin 2002, në shërbim të transportit ndërqytetas si dhe ndërkombëtar të udhëtarëve. Shoqëria jonë ofron mjete transporti për linja brenda dhe jashtë Shqipërisë. Eksperienca jonë disa vjeçare në shërbim të transportit, ka fituar besimin e shumë kompanive, bizneseve, shkollave, ekipeve të futbollit, agjensive turistike, grupeve shoqërore, familjeve dhe individëve të cilët bashkëpunojnë me ne për qëllimet dhe nevojat e tyre specifike në fushën e transportit. Besimi, korrektësia dhe cilësia e shërbimit, janë pikat kyçe mbi të cilat ndërtohet suksesi ynë. LU-NA sh.p.k është një shoqëri transporti e krijuar në vitin 2002, në shërbim të transportit ndërqytetas si dhe ndërkombëtar të udhëtarëve. Shoqëria jonë ofron mjete transporti për linja brenda dhe jashtë Shqipërisë. Eksperienca jonë disa vjeçare në shërbim të transportit, ka fituar besimin e bashkëpunëtorëve tanë.

Translate »